ក្រុមហ៊ុន HBXG និងក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារផ្តាច់មុខ RBA របស់រុស្ស៊ីបានចូលរួមរួមគ្នានៅក្នុងពិព័រណ៍រ៉ែអ៊ូហ្គលរ៉ូសសៀ

នៅថ្ងៃទី ៥ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១៨ ក្រុមហ៊ុន HBXG និងក្រុមហ៊ុនផ្តាច់មុខ RBA របស់រុស្ស៊ីបានចូលរួមរួមគ្នាក្នុងពិព័រណ៍រ៉ែអ៊ូហ្គូរ៉ូសសៀដែលជាពិព័រណ៍រ៉ែធ្យូងថ្មធំជាងគេនិងមានឥទ្ធិពលបំផុតដែលបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅទីក្រុង Novokuznetsk នៃតំបន់ស៊ីបេរីប្រទេសរុស្ស៊ី។


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ មីនា -២០២០