គ្រឿងបន្លាស់គាំទ្រ

អេចប៊ីជីជីនឹងផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ដែលមានគុណភាពក្នុងតម្លៃសមរម្យ។

សូមផ្ញើមកយើងនូវព័ត៌មានចាំបាច់ដូចខាងក្រោមដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកត្រឹមត្រូវ៖

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង

សូមមេត្តាផ្ញើព័ត៌មានដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ ទៅអ៊ីម៉ែលខាងក្រោមឬសេវាកម្មលើអ៊ីនធឺណិត។

អ៊ីមែល៖ shi_inttrade@vip.163.com

4
1
2
3